Tag Archives: photoshop

Blend màu Cross Processing trong photoshop

Blend màu Cross Processing là thêm vào ảnh một chút xưa cũ bằng cách thay đổi gam màu xanh dương và vàng. Có nhiều cách để thực hiện việc này, một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là dùng Curves.

Các bước thực hiện như sau:

Continue reading Blend màu Cross Processing trong photoshop

Please follow and like us: