Tag Archives: word

Useful shortcuts in Word 2016

I’m a LaTeX guy. However, sometimes working with other people requires me to switch to the good old Word. I’m not totally displike it, I even find it useful and practical in some particular cases comparing with LaTeX.

Here is some shortcut in Word that I find useful and use them a lot during my work routine:

Continue reading Useful shortcuts in Word 2016

Please follow and like us:

Từ LaTeX sang Word/PPT/Illustrator…

LaTeX là ngôn ngữ soạn thảo được nhiều người, đặc biệt là dân có ‘động chạm’ đến toán, thích và sử dụng. LaTeX mạnh hơn Word ở chỗ công thức toán có thể cho vào văn bản một cách đơn giản và đẹp (đẹp hơn Equation và MathType nhiều!) và làm việc ở môi trường nào cũng được: windows, linux, OSX….

Đó là để giới thiệu cho những người chưa biết Latex là gì, còn khi ai đó đã tìm đến câu hỏi ở đề bài thì dưới đây sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.

Continue reading Từ LaTeX sang Word/PPT/Illustrator…

Please follow and like us: